UW PARTNER VOOR STRATEGISCH FINANCIEEL ADVIES

Forsite ondersteunt bedrijven en haar belanghebbenden op strategisch financieel vlak. We adviseren onze klanten in overnames, fusies, desinvesteringen, (her)financiering, investeringsbeslissingen, bedrijfsplanning, waarderingen, rapportering, aandeelhouderskwesties etc.

Elk van de Forsite vennoten heeft een uitgebreide professionele ervaring opgebouwd als financieel adviseur bij zowel de “Big 4” en als CEO, CFO, private equity partner, ondernemer en/of investeerder. De vennoten hebben ervaring opgedaan in:

 • diverse industrieën, zowel in diensten als in productiebedrijven;
 • verschillende groottes van bedrijven in diverse fases van de levenscyclus nl. van start-ups tot grote internationale bedrijven;
 • familiebedrijven, bedrijven in handen van private equity fondsen als genoteerde bedrijven.

Die achtergrond en ervaring lenen zich tot een holistische benadering van complexe vraagstukken waarmee onze klanten geconfronteerd worden. Dit maakt onze aanpak uniek om zodoende bijvoorbeeld een goed business idee om te zetten in een coherent plan en daarenboven te helpen bij de uitvoering ervan, rekening houdend met de belangen van de diverse betrokken partijen.

Forsite gaat een flinke stap verder dan de klassieke adviseur die aan de zijlijn toekijkt. We zijn graag bereid om onze klanten effectief te helpen bij het in praktijk brengen van ons advies waarbij we een bepaalde verantwoordelijkheid of functie opnemen op korte of langere termijn. We zijn flexibel in onze aanpak en doen al het nodige om onze klanten ten dienste te zijn.

Forsite en haar vennoten kunnen ingeschakeld worden:

 • op projectbasis voor advies of uitvoering;
 • als onmiddellijk inzetbaar lid van uw management team; of
 • op langere termijn als onafhankelijk bestuurder of als klankbord van het management.

Lees meer over onze diensten

ONZE WAARDEN

 • Professionalisme
 • Engagement
 • Kwaliteit
 • Betrouwbaarheid
 • Loyaliteit
 • Integriteit