ONZE AANPAK

Bij Forsite houden we van een planmatige en gestructureerde aanpak.

THINK STRAIGHT, TALK STRAIGHT

Onze rijke waaier aan ervaring laat ons toe om vrij snel bepaalde complexe situaties in te schatten en te beoordelen en de klant van directe feedback te voorzien over wat we kunnen doen (of niet kunnen doen), wat haalbaar is en hoe we dit kunnen verwezenlijken. We werken op een gestructureerde manier op basis van duidelijke objectieven en met korte communicatielijnen.

LEVEREN VAN DIRECTE EXPERTISE

De Forsite vennoten staan zelf in voor de uitvoering en garanderen continuïteit en deskundigheid in elke fase van het project. Forsite staat voor een “hands on” aanpak.

FOCUS OP EFFICIËNTIE

Ons team is klein en gefocust. Onze ervaring maakt het mogelijk om snel de kern van de zaak te bepalen en hierop in te zoemen zowel wat betreft aanpak als rapportering. Indien bijkomende mankracht nodig zou blijken, dan willen we graag gebruik maken van uw eigen mensen die we kunnen aansturen of kunnen we op uw aangeven samenwerken met eventuele andere dienstverleners.

 

RUNNING THE EXTRA MILE

Alle Forsite vennoten hebben top management posities bekleed en zijn dus zelf betrokken geweest bij de effectieve uitvoering van bepaalde complexe projecten. Indien u nood hebt aan deze expertise om uw project succesvol te realiseren, dan stellen we die expertise graag beschikbaar om zodoende die “extra mile”een stap verder af te leggen samen met u.

We gaan verder dan het typisch adviseren van aan de zijlijn en we zijn bereid om ons te engageren in de uitvoering van uw project. We zijn graag bereid om op langere termijn betrokken te blijven, bijvoorbeeld op informele basis als klankbord of formeel als lid van Raad van Bestuur of Raad van Advies.